Herreholdet

Herreholdet
Dgi%202%20fra%20mette
Om holdet

Holdet består af herre i varierende alder og med varierende volleyball erfaring. De fleste har dog spillet minimun 1 år.  Holdet deltager sammen med spilelre fradameholdet i LUI-cuppen (Mix turnering afviklet på hverdage).

Det er flere muligheder for at komme ud og spille kampe ved SVKS's stævner og til DGI stævner. Stævneholdet kan består både af Herre og Dame spillere samt enkelte Mix 1 spillere. Klubben betaler stævnegebyr, men man sørger selv for transport. 
Stævner lægges ud på holdsport, hvor man også kan tilkendegive ønsket deltagelse.

Der er fortsat plads til flere spillere på Herre 1.

Træner:  Selvtræner

Holdledere: Stig Wandrup og Svend Ove Alexander

Kontakt: Send mail til [email protected]

Træningstid

Træningstider:

Træningstider: Onsdage kl. 20.00 - 23.00. Borupgårdskolen, Hallen. 

Ekstra træning: Mandage kl. 20.00-22.00 på Borupgårdskolen (lille sal).  Fortrinsvis for spillere, der deltager i stævner eller kampe.

Herreholdet
Dgi%205%20fra%20mette